tanie loty do Niemiec
TANIE LOTY DO NIEMIEC
Bilety lotnicze do Niemiec. Tanie loty.
 
1.
Wylot
Przylot
Data wylotu
 
Data powrotu
 
X
W obie strony
dodaj trasę
usuń ostatnią
Pasażerowie
 
Dorośli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dzieci (2-12):
0
1
2
3
4
5
Niemowlęta (0-2):
0
1
2
3
4
zapisz i zamknij
Opcja lotu
Air lines
Klasa serwisowa
Air lines
Preferowane linie
Air lines
Zamknij
W obie strony, Ekonomiczna

Historia Niemiec

Historia Niemiec sięga X wieku p.n.e., czasów osiedlenia się na tych terenach pierwszych plemion germańskich. Po latach zależności od Imperium Franków i podziału na mniejsze księstwa, za sprawą Ottona I w 962 roku powstało jedno spójne państwo niemieckie, wyrastające na średniowieczną potęgę, mimo iż długo jeszcze targane było konfliktami wewnętrznymi i sporami o ustrój.

Po okresie prężnej ekspansji terytorialnej za czasów dynastii Habsburgów, w XVI wieku Niemcy były już europejskim imperium, cesarstwem i jedną z kulturalnych stolic świata - sprawdz bilety lotnicze. W wieku XVII jednak, po wojnie 30-letniej nastąpił rozpad państwa niemieckiego na niepodległe księstwa, w tym Prusy, które prowadziły aktywną politykę międzynarodową jako poważny gracz na ówczesnej scenie politycznej. Po reformach oświeconego absolutyzmu i modernizacji nadeszły jednak czasy osłabienia wpływów politycznych państw niemieckich w wyniku rewolucji francuskiej i wzrostu potęgi Napoleona. Podzielił on państwa niemieckie od nowa, tworząc podległe sobie jednostki takie jak Księstwo Westfalii i Związek Reński, a także oddając część zagrabionych ziem Polakom i innym narodom. Dopiero po kongresie wiedeńskim w 1815 r. możliwe było odbudowanie świetności Niemiec i ustanowienie nowego ustroju politycznego.

Po latach zawieruchy wojennej i sporów z Austrią i Francją w 1871 r. doszło do ponownego zjednoczenia Niemiec pod wodzą osławionego kanclerza Prus Ottona von Bismarcka. Czasy II Rzeszy – jak nazywano ten okres – to wiek germańskiej mocarstwowości oraz podbojów kolonialnych, aż do wybuchu I wojny światowej, w której Niemcy weszły w skład tzw. Trójprzymierza wraz z Austro-Węgrami i Włochami. Po kapitulacji w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy państwa zwycięskiej Ententy nalegały na utworzenie w Niemczech demokracji parlamentarnej, nastąpił koniec Cesarstwa i okres Republiki Weimarskiej.

Najciemniejszą karta w historii Niemiec zapisał się okres III Rzeszy i rządów kanclerza Adolfa Hitlera. Ustrój zmieniono na dyktaturę (nazizm), zniesiono wolności obywatelskie, a sam kraj stał się jednym z głównych uczestników II wojny światowej, dążąc do jak największej ekspansji terytorialnej i narodowościowej w Europie. W wyniku eksterminacji podbitych narodów zginęło ok. 10mln ludzi. Wspomnienie polityki bezwzględnych podbojów tamtego okresu do dziś odciska się bolesnym piętnem na relacjach Niemiec z innymi krajami świata.

Po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec poważnie okrojono terytorium mocarstwa, a kraj podzielono na zachodnią Republikę Federalną Niemiec oraz prosowiecką Niemiecką Republikę Demokratyczną. Podział ten utrzymał się aż do 1989 roku, a jego zniesienie zapoczątkowało symbolicznie upadek bloku komunistycznego.

To w Niemczech właśnie narodził się Luteranizm i ruch reformacyjny względem kościoła, to w Niemczech urodzili się i tworzyli Beethoven, Goethe, Schiller, Thomas Mann, Günter Grass, Kant, Leibnitz, Hegel, Marks, Nietzsche, Wagner, Bach, Mozart, Liszt, Schumann, Brahms i wiele wiele innych postaci świata nauki i sztuki, które na zawsze zmieniły i wzbogaciły dorobek kulturalny świata.

Tanie loty do Niemiec
najniższe ceny biletów lotniczych